Community Voices Cardiff

Get project news

Do you want to receive an email when news items are posted?

News on Community Voices Cardiff

Back to news

Community Voices Cardiff Launch and Eid Party! / Mae Lleisiau Cymuned Caerdydd yn eich gwahodd i'n lansiad a'n Parti Eid!

Community Voices Cardiff invites you to our launch and Eid Party! Tuesday 3 May, Grange Pavilion, 4pm-9pm. Free Henna - Food and refreshments - entertainment for children.

Mae Lleisiau Cymuned Caerdydd yn eich gwahodd i'n lansiad a'n Parti Eid! Dydd Mawrth 3 Mai, Pafiliwn Grange, 4pm-9pm. Henna - bwyd a lluniaeth - adloniant i blant - y cyfan yn rhad ac am ddim.

Posted on 30th April 2022

by Mhairi McVicar