Community Voices Cardiff

Get project news

Do you want to receive an email when news items are posted?

News on Community Voices Cardiff

Back to news

Community Voices Cardiff May 3-28 May, Grange Pavilion (yellow room) Grange Gardens, Cardiff CF11 7LJ/ Lleisiau Cymunedol Caerdydd Mai 3-28 Mai, Pafiliwn Grange (ystafell felen) Gerddi Grange, Caerdydd CF11 7LJ

CommunityVoicesCardiff_ENG & CYM_V1.pdf

Community Voices Cardiff have a month packed full of events and activities, and plenty of days to drop in to meet Mymuna, Shoruk, Ruchit and Mhairi to find out more about Community Consultation for Quality of Life.

Mae gan Lleisiau Cymunedol Caerdydd fis llawn digwyddiadau a gweithgareddau, a digon o ddiwrnodau i alw heibio i gwrdd â Mymuna, Shoruk, Ruchit a Mhairi i ddysgu mwy am Ymgynghoriad Cymunedol ar gyfer Ansawdd Bywyd.

Posted on 29th April 2022

by Mhairi McVicar