Community Voices Cardiff

Get project news

Do you want to receive an email when news items are posted?

News on Community Voices Cardiff

Back to news

CCHA (Cardiff Community Housing Association) drop in Friday 13 May 10am-1pm

A2poster_CCHA.pdf

Meet the team from CCHA Cardiff Community Housing Association on Friday 13 May 10am-1pm at Grange Pavilion, Grange Gardens, Cardiff CF11 7LJ, to help CCHA develop services that meet your needs.

Cwrdd â'r tîm o Gymdeithas Tai Cymunedol Caerdydd CCHA ddydd Gwener 13 Mai 10am-1pm ym Pafiliwn Grange, Gerddi Grange, Caerdydd CF11 7LJ, i helpu'r CCHA i ddatblygu gwasanaethau sy'n diwallu eich anghenion.

Posted on 9th May 2022

by Mhairi McVicar