Community Voices Cardiff

Get project news

Do you want to receive an email when news items are posted?

News on Community Voices Cardiff

Back to news

Cardiff Council Local Development Plan workshop Friday 27 May 5-6pm

Want to find out more about urban planning and low carbon development schemes in your community and how you can engage in the preparation of the new Local Development Plan for the city? Take part in the urban planning workshop at the Grange Pavilion, Grange Gardens CF11 7LJ, Friday 27th May, 5.00 to 6.00 pm

Eisiau gwybod mwy am gynllunio trefol a chynlluniau datblygu carbon isel yn eich cymuned a sut y gallwch gymryd rhan yn y gwaith o lunio’r Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer y ddinas? Cymerwch ran yn y gweithdy cynllunio trefol ym Mhafiliwn y Grange, Gerddi’r Faenor CF11 7LJ, Dydd Gwener 27 Mai, 5.00pm tan 6.00pm

LDP2 Whats Happening Flyer Bi MAY.pdf

Posted on 24th May 2022

by Mhairi McVicar